Portret wygenerowany przez Midjourney

Tworzymy za pomocą sztucznej inteligencji (AI) portrety bohaterów lektur obowiązkowych – lekcja otwarta

31 marca 2023 roku w klasie VIII b na języku polskim odbyła się lekcja otwarta. Temat zajęć brzmiał: „Tworzymy za pomocą sztucznej inteligencji (AI) portrety […]