Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0

Grafiki informacyjne:
https://myslepozytywnie.pl/infografiki-edukacyjne
Webinary dla rodziców „Myślę Pozytywnie”
https://www.youtube.com/playlist?list=PL59i21HbpDTyclxzt903kAemqJNXX9UmF
Webinar dla rodziców „Rozwój językowy dziecka”
https://www.youtube.com/watch?v=rBYw6jkGCYE
Webinar dla rodziców „Wczesne oznaki spektrum autyzmu”
https://www.youtube.com/watch?v=eixZpX5rnZg
E-book o myśleniu pozytywnym dla rodziców i opiekunów:
https://drive.google.com/file/d/1na72cr4cfToE5r5FWsfeD6-n2bNtaY9e/view?usp=share_link