Plany lekcji

Zawartość aktualizowana 12 marca 2021 roku. Plan lekcji obowiązujący od 1 lutego do 25 czerwca 2021 roku w II okresie roku szkolnego 2020/2021.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał zmieniony plan lekcji. Dodatkowe szczegółowe informacje przekażą nauczyciele przedmiotów.

Plan klas I-III

Nauczanie hybrydowe od 15 marca 2021 roku.

Plan klas IV-VIII

Plan lekcji zawiera tylko przedmioty, z których będą prowadzone lekcje on-line w klasach IV-VIII, pozostałe przedmioty będą odbywały się zgodnie z planem lekcji w Librus Synergia w formie konsultacji lub pracy własnej.

Zarówno podczas lekcji on-line, jak i konsultacji i pracy własnej będzie sprawdzana obecność. Uczeń ma obowiązek pojawienia się wtedy na Meet. Podczas lekcji on-line uczeń ma obowiązek włączyć kamerkę internetową.

Każda lekcja rozpoczyna się o wskazanej godzinie:

Godzina Kolejna lekcja
800 1 lekcja
855 2 lekcja
950 3 lekcja
1050 4 lekcja
1150 5 lekcja
1245 6 lekcja
1340 7 lekcja
1435 8 lekcja

Pojęcia:

  • lekcja on-line – zajęcia prowadzone przez nauczyciela z uczniami za pomocą narzędzi do wideorozmów lub rozmów głosowych; każda lekcja rozpoczyna się zgodnie z godziną rozpoczęcia lekcji, natomiast mogą one trwać od 15 do 45 minut w zależności od przedmiotu; rekomendowaną aplikacją do lekcji on-line jest aplikacja Meet.
  • praca własna (kształcenie wyprzedzające) – aktywne organizowanie wiadomości w procesie samodzielnego zbierania informacji, a także przez poszukiwanie odniesień we własnej wiedzy dotychczasowej. Uczniowie, aby zrozumieć nowy materiał, używają wcześniejszej wiedzy, poszukują w pamięci informacji i doświadczeń, które pozwolą im na zrozumienie nowego materiału i nadanie mu znaczenia; nauczyciele mogą przesyłać materiały do samodzielnej pracy za pomocą dziennika elektronicznego Synergia Librus, platformy dla szkół i uczelni GSuite.
  • konsultacje indywidualne lub zbiorowe – czas nauczyciela, który jest przeznaczony dla ucznia lub grupy uczniów, jeśli zajdzie potrzeba wyjaśnienia pewnych zagadnień, w edukacji wczesnoszkolnej konsultacje to także czas na rozmowę rodzica z nauczycielem.