Dokumenty szkoły

Nazwa dokumentu Format pliku
Statut Szkoły (stan prawny – 4 września 2023) PDF
Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów PDF
Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 PDF
Program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024 PDF
Punktowy system oceniania zachowania PDF
Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych 2023/2024 PDF
Szkolny zestaw programów nauczania 2023/2024 PDF
Regulamin korzystania przez uczniów z szafek szkolnych PDF