Dokumenty szkoły

Nazwa dokumentu Format pliku
Statut Szkoły (stan prawny – 4 września 2023) pobierz PDF
Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów pobierz PDF
Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 pobierz PDF
Program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024 pobierz PDF
Punktowy system oceniania zachowania pobierz PDF
Standardy Ochrony Małoletnich pobierz PDF
Standardy Ochrony Małoletnich (wersja skrócona) pobierz PDF
Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych 2023/2024 pobierz PDF
Szkolny zestaw programów nauczania 2023/2024 pobierz PDF
Regulamin korzystania przez uczniów z szafek szkolnych pobierz PDF