Dokumenty szkoły

Nazwa dokumentu Format pliku
Statut Szkoły (stan prawny – 3 kwietnia 2023) PDF
Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów PDF
Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023 PDF
Program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2023 PDF
Punktowy system oceniania PDF
Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych 2022/2023 PDF
Szkolny zestaw programów nauczania 2022/2023 PDF
Regulamin korzystania przez uczniów z szafek szkolnych PDF