Kontakt

Adres

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
11-008 Świątki 95

Dyrektor – Agnieszka Miąsko

 • (89) 61 69 880 wew. 103
 • agnieszka.miasko@spswiatki.edu.pl

Wicedyrektor – Robert Łaszczewski

 • (89) 61 69 880 wew. 104
 • r.laszczewski@spswiatki.edu.pl

Sekretariat – Teresa Stasiewicz

 • (89) 61 69 880 wew. 101
 • szkola@spswiatki.edu.pl

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, możesz także skorzystać z formularza kontaktowego.

  Formularz kontaktowy

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach (adres: 11-008 Świątki 95, tel. 89 61 69 880 wew. 101, e-mail: szkola@spswiatki.edu.pl).
  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail – inspektor@cbi24.pl.
  Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).