Podczas zajęć świetlicowych przeprowadziliśmy „małe kodowanie” z uczniami klas pierwszych.

Zajęcia prowadziła p. Renata Domin.