Uczniowski Budżet Obywatelski

Cele projektu

 1. Rozwijanie samorządności i kompetencji obywatelskich poprzez podejmowanie przez uczniów inicjatyw obywatelskich.
 2. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za siebie i społeczność szkolną.
 3. Zwiększenie zaangażowania społecznego dzieci i młodzieży.
 4. Rozwijanie kreatywności.

Terminy

 • Uczniowski Budżet Obywatelski jest organizowany w Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Świątkach i jest finansowany ze środków własnych szkoły.
 • Uczniowski Budżet Obywatelski przeprowadza się w okresie od 8 listopada 2023 r. do 20 grudnia 2023 r.
 • Składanie projektów odbywa się w terminie od 14 listopada 2023 r. do 8 grudnia 2023 r.

Pisanie i składanie wniosków

 • Projekt powinien być przedstawiony na formularzu zgłoszeniowym zadania dostępnym w sekretariacie szkoły i w Librusie (w ogłoszeniach).
 • Projekty składać mogą tylko i wyłącznie uczniowie i uczennice szkoły, indywidualnie lub w zespole 2-3 osobowym.
 • Można składać następujące typy projektów:
  1. wydarzenia typu spotkania, warsztaty itp,
  2. zakupy (sprzęt rekreacyjny, wypoczynkowy, sportowy, wyposażenie szkoły),
  3. inwestycje (remonty),
  4. zagospodarowanie terenu szkolnego i przyszkolnego.

Pobierz pełen tekst regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*