Lekcja otwarta z języka angielskiego w klasie I a

W dniu 19.10.2022 r. przeprowadziłam w klasie I a lekcję otwartą z języka angielskiego. Tematem spotkania były zabawy, pomagające utrwalić słownictwo z języka angielskiego. W trakcie prostych gier i zabaw ruchowych, angażujących kilka zmysłów, uczniowie w łatwy sposób mogli zapamiętać i utrwalić słownictwo poznane w trakcie lekcji.

Pomoce dydaktyczne wykorzystane w trakcie zajęć wykonane były z łatwo dostępnych materiałów. Dzięki zastosowanym metodom: śnieżnej kuli, zabawie ze skakanką, zgaduj zgadula, znajdź i nazwij pary można utrwalać inne zagadnienia np. tabliczkę mnożenia, zasady ortografii, pisownie trudnych słów, nazwy pierwiastków chemicznych, daty i wydarzenia.

Paulina Oworuszko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*