Szkoła w projekcie PO WER

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach znalazł się w gronie szkół, które zakwalifikowały się do międzynarodowego projektu współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Projekt pt. „Dobre praktyki dobrych praktyków” realizowany będzie zgodnie z wytycznymi projektu PO WER „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Czas trwania: od 1.10.2020 do 30.10.2022 roku
Kwota przyznanego dofinansowania: 122 609.53 PLN

Miło nam poinformować, że Nasza Szkoła znalazła się w gronie 141 beneficjentów Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej, Konkurs 2020, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu jakości i efektywności pracy szkoły, poprzez wzrost mobilności zawodowej nauczycieli uczących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątkach.

Cel główny projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. Wzrost kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli, administracji oraz kadry zarządzającej.
  2. Poprawa znajomości nowoczesnych metod, technik i narzędzi stosowanych w nauce języków obcych, w tym w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
  3. Podniesienie wyników kształcenia.
  4. Wzrost znajomości nowoczesnych metod, technik i narzędzi stosowanych w pracy wychowawczej, w tym w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych.
  5. Wzrost mobilności zawodowej nauczycieli, pracowników administracji oraz kadry zarządzającej.
  6. Zwiększenie działań szkoły w zakresie zdobywania nowych doświadczeń zawodowych na szczeblu międzynarodowym.
    Wypracowanie autorskich rozwiązań, stosowanych w codziennej pracy.

Założone cele będą realizowane przy udziale i współpracy szkoły w Burladzie w Hiszpanii, poprzez wymianę dobrych praktyk, obserwację zajęć w szkole partnerskiej oraz udział w szkoleniach językowych i metodycznych.

Mamy nadzieję, że mobilna edukacja nauczycieli, odejmująca naukę języka angielskiego i poznawanie nowych odmiennych kulturowo metod i form pracy, pozwoli na podniesienie poziomu jakości i efektywności pracy szkoły.

Nazwa dokumentu Format pliku
Europejski Plan Rozwoju PDF
Regulamin rekrutacji uczestników projektu PDF
Formularz rekrutacyjny do projektu DOCX
Oświadczenie uczestnika projektu DOCX
Oświadczenie uczestnika o rezygnacji DOCX

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*