Szkoła w projekcie Erasmus+

Logo Erasmus+

Emblematy Unii Europejskiej Rzeczpospolitej Polskiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątkach znalazł się w gronie szkół, które zakwalifikowały się do międzynarodowego projektu współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Projekt pt. „Dobre praktyki dobrych praktyków” realizowany będzie zgodnie z wytycznymi projektu PO WER „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Czas trwania: od 1.10.2020 do 30.10.2022 roku
Kwota przyznanego dofinansowania: 122 609.53 PLN

Miło nam poinformować, że Nasza Szkoła znalazła się w gronie 141 beneficjentów Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej, Konkurs 2020, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu jakości i efektywności pracy szkoły, poprzez wzrost mobilności zawodowej nauczycieli uczących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świątkach.

Cel główny projektu osiągnięty zostanie poprzez realizację celów szczegółowych:

  1. Wzrost kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli, administracji oraz kadry zarządzającej.
  2. Poprawa znajomości nowoczesnych metod, technik i narzędzi stosowanych w nauce języków obcych, w tym w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
  3. Podniesienie wyników kształcenia.
  4. Wzrost znajomości nowoczesnych metod, technik i narzędzi stosowanych w pracy wychowawczej, w tym w obszarze specjalnych potrzeb edukacyjnych.
  5. Wzrost mobilności zawodowej nauczycieli, pracowników administracji oraz kadry zarządzającej.
  6. Zwiększenie działań szkoły w zakresie zdobywania nowych doświadczeń zawodowych na szczeblu międzynarodowym.
    Wypracowanie autorskich rozwiązań, stosowanych w codziennej pracy.

Założone cele będą realizowane przy udziale i współpracy szkoły w Burladzie w Hiszpanii, poprzez wymianę dobrych praktyk, obserwację zajęć w szkole partnerskiej oraz udział w szkoleniach językowych i metodycznych.

Mamy nadzieję, że mobilna edukacja nauczycieli, odejmująca naukę języka angielskiego i poznawanie nowych odmiennych kulturowo metod i form pracy, pozwoli na podniesienie poziomu jakości i efektywności pracy szkoły.

Nazwa dokumentu Format pliku
Europejski Plan Rozwoju PDF
Regulamin rekrutacji uczestników projektu PDF
Formularz rekrutacyjny do projektu DOCX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*