Sylwetki – kandydaci na patrona Zespołu

Sylwetki kandydatów na patrona Zespołu

W związku z rozpoczęciem procedury wyłaniania patrona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Rada Rodziców Szkoły, Rada Pedagogiczna Szkoły, Rada Pedagogiczna Przedszkola oraz Rada Samorządu Uczniowskiego zgłosiły swoje propozycje wraz z uzasadnieniami. Publikujemy zatem kandydatury na patrona Zespołu wraz z uzasadnieniami.

Maria Skłodowska-Curie

Wielka, wybitna uczona, odkrywczyni dwóch pierwiastków radioaktywnych – polonu i radu, laureatka Nagrody Nobla z fizyki w 1903 roku i chemii w 1911 roku. Społeczniczka, patriotka, kobieta niewątpliwie wyjątkowa.

Szkoła utrwala wiele stereotypów dotyczących płci. Tylko 20 % treści w podręcznikach tworzą kobiety. Najczęściej w narracji pojawiają się mężczyźni i chłopcy, a w podręcznikach do historii stanowią nawet 100 %.

Tylko 15 % studiujących na kierunkach informatycznych to kobiety, a na kierunkach technicznych to 36 % ogółu studentów (źródło: Raport :Kobiety na politechnikach”). Kobiety decydują się zazwyczaj na kierunki niezwiązane z technologiami, co prowadzi do ich gorszej pozycji na rynku pracy.

Dlatego jeśli patronem Zespołu będzie Maria Skłodowska-Curie, być może stanie się inspiracją dla wszystkich dziewczyn, które uczą się w szkole, by odważniej walczyć ze stereotypami.

Wikipedia – Maria Skłodowska-Curie

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik to jeden z najwybitniejszych uczonych w dziejach świata. Jego odkrycie i stworzenie systemu heliocentrycznego zmieniło wyobrażenie o świecie. „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” znane jest na całym świecie. Mikołaj Kopernik był człowiekiem renesansu. Interesował się wieloma dziedzinami nauki – matematyką, medycyną, astronomią, czy budową fortyfikacji.

Dla nas członków RSU bardzo ważne znaczenie ma fakt, że Mikołaj Kopernik przez połowę swojego życia spędził na Warmii. Bronił Olsztyna przed najazdem krzyżackim w 1520 roku. Pracował w Lidzbarku Warmińskim i we Fromborku, gdzie zmarł i został pochowany w Bazylice we Fromborku.

Senat RP uznał rok 2023 rokiem Mikołaja Kopernika, datę powiązano również z rocznicą 550 urodzin i 480 rocznicą śmierci astronoma, który był człowiekiem renesansu. Należy przypominać jego postać oraz osiągnięcia, co ma na celu uświadomienie zasług Polaków dla nauki. Być może postać Mikołaja Kopernika przyczyni się do zainspirowania kolejnych młodych pokoleń, a co za tym idzie, wzmocni współczesne dążenie do dalszych odkryć w dziedzinie nauki i edukacji.

Wikipedia – Mikołaj Kopernik

Maria Zientara-Malewska

Maria Zientara-Malewska

  • poetka i nauczycielka; orędowniczka języka polskiego od urodzenia związana z ziemią warmińską; urodziła się 4 września 1894 na Warmii w Brąswałdzie, zmarła 2 października 1984 w Olsztynie;
  • jak napisała w książce ,,Śladami twardej drogi” – ,,Przyjemnie pomyśleć, że i ja złożyłam cegiełkę pod budowę nowego życia na Warmii i Mazurach … ”;
  • autorka wielu wierszy, pieśni, baśni i prozy w tym także dla dzieci;
  • w swojej twórczości wpajała umiłowanie ziemi rodzinnej i polskich tradycji; pokazywała całe piękno i miłość do przyrody ziemi warmińskiej wszelkie działania podejmowane przez Marię Zientarę-Malewską miały na celu popularyzację języka polskiego i wzbudzenie poczucia polskości;
  • zasłużona działaczka warmińska mająca wiele odznaczeń m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Krzyż Kawalerski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Honorowa Odznaka Zasłużony dla Warmii i Mazur, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Idee, która głosiła Maria Zientara-Malewska są bliskie sercom nauczycieli przedszkola , przedszkolaków oraz ich rodzin. W związku z tym proponujemy jej postać na patrona Zespołu.

Wikipedia – Maria Zientara-Malewska

Linki do formularza ankiety, zostaną wysłane systemem wiadomości Librus Synergia, aby wszyscy rodzice i uczniowie mogli wziąć udział w głosowaniu na patrona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*