Świetlica – organizacja

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Nazwa dokumentu Format pliku
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy PDF
DOC

Plan dnia

0620-0730
Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Gry przy stolikach. Zabawy swobodne. Rozmowy swobodne z dziećmi na różne tematy. Przygotowywanie się do zajęć.
1150-1235
Schodzenie się dzieci po zakończonych zajęciach edukacyjnych.. Odrabianie pracy domowej. Pomoc koleżeńska. Zabawy dowolne inspirowane pomysłowością dzieci. Czytanie bajek. Odpoczynek.
1245-1800
Zajęcia plastyczne. Zabawy integracyjne kształtujące umiejętność współpracy w grupie. Ćwiczenia rozwijające zainteresowania sportowe. Gry i zabawy rozwijające twórcze myślenie. Odrabianie pracy domowej.

Założenia organizacyjne

 1. Do świetlicy przyjmuje się:
  • dzieci z klas I-IV, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz innych okoliczności;
  • w zajęciach świetlicowych biorą udział również dzieci nieuczestniczące w lekcjach religii
 2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
 3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:20 – 18:00.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo– wychowawczej świetlicy.
 5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój psychofizyczny. Na świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 7. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*