Job-shadowing

W ramach nawiązanego partnerstwa ze szkołą z Hiszpanii Colegio Notre Dame FESD Burlada w dniach od 14 do 18 marca 2022 roku Zurine Aristu i Javier Chivite realizowali w naszej szkole mobilność edukacyjną job-shadowing (obserwacja zajęć w szkole partnerskiej).

Celem wizyty było poznanie:

  • metod zachęcania i motywowania uczniów do nauki języków obcych;
  • nowatorskich metod nauczania (wykorzystanie nowoczesnych technologii);
  • metod i sposobów nauczanie uczniów ze specjalnymi potrzebami;
  • sposobów wykorzystanie metod teleinformatycznych w edukacji
  • .

W poniedziałek, 14 marca 2022 roku, powitaliśmy naszych szanownych gości Zurine i Javiera. Po krótkim spotkaniu z panią Dyrektor, wyruszyliśmy na zwiedzanie naszej miejscowości. By prawom gościnności stało się zadość, wycieczkę zwieńczyła wizyta w Urzędzie Gminy i spotkanie z wójtem gminy Świątki panem Sławomirem Kowalczykiem. W spotkaniu oprócz Zurine i Javiera wzięli udział koordynatorzy projektu pani Lidia Wojtera, pani Kinga Kowalska oraz pani dyrektor Agnieszka Miąsko.

Ponieważ poniedziałek wypełniony był zadaniami, nasi goście udali się na obserwację zajęć: w klasie II a – zajęcia z kodowania, w klasie I b – zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej, w klasie VI a – wychowanie fizyczne i muzykę.

Wtorek, 15 marca, upłynął cały i niezmącony na obserwacji kolejnych zajęć, w tym zajęć z języka angielskiego w klasie VII a, zajęć wychowania fizycznego w klasie VIII c, zajęć pozalekcyjnych z TUS (trening umiejętności społecznych) oraz zajęć świetlicowych.

Środę, 16 marca, poświęciliśmy na pokazanie naszym gościom, Zurine i Javierowi, zabytków Warmii. Wyruszyliśmy w kierunku Dobrego Miasta, gdzie dzięki uprzejmości księdza prałata Stanisława Zinkiewicza, zwiedziliśmy bazylikę. Opowieść księdza prałata była tak fascynująca, że z żalem opuszczaliśmy mury świątyni, by przenieść się do Bocianiej Baszty, po której oprowadził nas pan Andrzej Kuptel. Z Dobrego Miasta skierowaliśmy się do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie na cel wzięliśmy Muzeum Warmińskie, mieszczące się w lidzbarskim Zamku. Ostatnim etapem był Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, gdzie obecnie mieści się Muzeum Warmii i Mazur. Podczas całej wędrówki towarzyszyła nam pani przewodnik Monika Sztorc, której serdecznie dziękujemy za ciekawe opowieści.

Jeśli ktoś myślał, że czwartek, 17 marca, będzie dniem odpoczynku, to srogo się pomylił, albowiem Zurine i Javier udali się do Biblioteki Publicznej, gdzie obserwowali warsztaty artystyczne i kulinarne, w których brała udział klasa IV. Prowadzącymi warsztaty byli pani Małgorzata Cierpisz i pan Jarosław Morgiewicz, pracownicy Biblioteki. Następnie nasi goście wzięli udział w lekcji biliotecznej, poprowadzonej przez panią Ludmiłę Błażewicz (biblioteka szkolna) i panią Bożenę Maniewską (Biblioteka Publiczna).

Nieubłaganie, 18 marca, nadszedł piątek, czyli ostatni dzień wizyty naszych przesympatycznych gości z Hiszpanii Zurine i Javiera. W Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie podsumowujące wizytę, na którym nasi goście opowiadali o swoich doświadczeniach i dzielili się swoimi planami na przyszłość. Na pożegnanie uczniowie klas I-III zaprezentowali tańce warmińskie, wraz ze starszymi kolegami z klas IV, VI i VIII zaśpiewali pieśni warmińskie, a Michał, uczeń klasy V, zagrał na skrzypcach. Punktem kulminacyjnym był taniec z flagą.

Ogromne podziękowania składamy:

  • nauczycielom szkoły i przedszkola, którzy prowadzili zajęcia,
  • pani Halinie Kirjew kierownikowi Biblioteki Publicznej w Świątkach oraz wszystkim pracownikom biblioteki,
  • panu Sławomirowi Kowalczykowi Wójtowi Gminy Świątki

Więcej zdjęć z wizyty gości z Hiszpanii w naszej szkoły dostępne jest w szkolnej galerii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*