Historia szkoły

1 września 1952 roku Szkoła przenosi się i rozpoczyna pracę w budynku, będącym byłym mieszkaniem lekarza. Warunki, które zastali tam nauczyciele i uczniowie, były na tyle tragiczne,że zostały odnotowane w Kronice Szkoły. Kronikarz nie krył swojej rozpaczy, gdy pisał: „Drzwi nie posiadały klamek!(sic!) Wybite są 24 szyby w oknach!”. Dwa miesiące później, wspólnymi siłami uczniów i nauczycieli doprowadzono budynek do stanu używalności.

1 września 1958 roku Szkoła rozpoczęła pracę rozproszona w trzech budynkach, z których żaden nie był dostosowany do potrzeb szkolnych. Mimo to nadzieja tliła się w sercach wszystkich, gdyż budowano nową szkołę. Nadzieja na rychłą przeprowadzkę wątpliwa była, bo jak zanotował kronikarz wszystko zależało od wykonawcy robót, któren to był obiecał skończyć wszelkie prace w ciągu piętnastu miesięcy.

1 września 1959 roku – oddano do użytku nowy budynek szkoły, a nasz kronikarz z zadowoleniem stwierdził: „Nareszcie proces edukacyjny będzie mógł przebiegać należycie”.

Budynek nr 2 (fot. J. Morgiewicz)

Toczył się zatem proces edukacyjny w nowym budynku szkoły. Dziatwa szkolna z radością wiedzę chłonęła, a „gogowie” ją z jeszcze większą radością przekazywali. Nadszedł jednak czas, w którym należało postarać się o patrona szkoły, który by jej imienia swojego użyczył oraz o sztandar, który powiewałby dumnie podczas wszelakich uroczystości szkolnych.

10 października 1976 roku starania zakończyły się sukcesem. W trakcie uroczystego apelu, przyznano Szkole imię Majora Henryka Sucharskiego oraz przekazano sztandar.

Kolejny etap rozwoju Szkoły, to rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w roku 1998. Jednocześnie dochodzi do zaadaptowania na potrzeby szkolne – po gruntownym remoncie – budynku, w którym mieścił się bank. Odtąd budynek „nr 3” stał się siedzibą klas I-III.

Budynki nr 1 i 2 wraz halą sportową (fot. J. Morgiewicz)

Sala gimnastyczna wraz z dodatkowymi pracowniami zostaje oddana do użytku w 2001 roku. Tam też przenosi się Szkoła Podstawowa, by w dotychczasowym budynku zwolnić miejsce dla Publicznego Gimnazjum.

W roku szkolnym 2004/2005 Szkoła wchodzi wraz z Samorządowym Przedszkolem w Świątkach w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zachowując jednak swoją odrębność pod względem organizacyjnym i posiedzeń rad pedagogicznych.

Widok z lotu ptaka – 2005 rok (fot. R. Gromelski)

Od września 2019 roku, w związku z likwidacją Gimnazjum Publicznego, szkoła podstawowa obejmuje wszystkie budynki, wchodzące w skład kompleksu.

Zaś od 1 września 2023 roku Szkoła Podstawowa nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie.

komentarzy: 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*