Harmonogram mobilności

W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące działania:

 1. Job Shadowing – Hiszpania
  • Obserwowanie zajęć w szkole partnerskiej w zakresie aktywizacji i motywacji uczniów do uczenia się języków obcych z wykorzystaniem innowacyjnych metody pracy opartych na nowoczesnych technologiach oraz praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 5 dni roboczych + 2 dni podróży.
 2. Szkolenia językowe – Malta
  • Szkolenia w zakresie podniesienia kompetencji językowych – 10 dni roboczych + 2 dni podróży.
 3. Szkolenia metodyczne – Czechy
  • szkolenie w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • szkolenie w zakresie aktywizujące metody w nauczaniu języków obcych z wykorzystaniem technologii TIK
  • szkolenie w zakresie innowacyjnej nauki języka angielskiego w trakcie realizacji treści z innych przedmiotów
  • szkolenie w zakresie innowacyjnego podejścia pracy z uczniami w klasie, mające na celu zwiększenie jakości i efektywności procesu kształcenia poprzez rozwijanie motywacji oraz kreatywności,
  • szkolenie w zakresie stosowania TIK pracy z uczniami przez wszystkich nauczycieli z wykorzystaniem otwartych zasobów,
  • szkolenie w zakresie poznania i wykorzystania narzędzi do programowania i kodowania na zajęciach w szkole, w celu podniesienia motywacji uczniów, a tym samym zwiększenia efektywności i jakości procesu kształcenia.

W załączniku znajduje się szczegółowy Harmonogram mobilności Projektu „Dobre praktyki dobrych praktyków” wraz przewidywanymi terminami kursów.

Nazwa dokumentu Format pliku
Harmonogram mobilności Projektu „Dobre praktyki dobrych praktyków” PDF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*