Regulamin – „Sportowiec Roku” – 2023/2024

Sportowiec roku

W konkursie bierze udział każdy Uczeń z klas IV-VIII. Konkurs polega na zdobyciu jak największej ilości punktów przyznawanych przez Nauczycieli wychowania fizycznego w poszczególnych zadaniach. Sportowcem roku zostaje Uczeń, który przez cały rok szkolny uzyska największą ilość punktów.

Zadania w których można uzyskać punkty:

  1. przygotowanie do zajęć – 5 pkt (raz w miesiącu) – pod koniec miesiąca, każdy Uczeń może uzyskać 5 punktów, jeżeli w danym miesiącu był zawsze przygotowany (strój sportowy) do zajęć i aktywnie w nich uczestniczył.
  2. wyróżnienie na lekcji w-f – 2 pkt (na każdej lekcji) – po każdej lekcji Nauczyciel w-f wyróżnia Ucznia (może być kilku), który był najbardziej zaangażowany na zajęciach, a swoją postawą był wzorem dla innych Uczniów.
  3. dodatkowe punkt na lekcji – 1 pkt (na każdej lekcji) – w trakcie lekcji Nauczyciel w-f może, wstawić punkt dla Ucznia, który w danym momencie wyróżnił się czymś szczególnym (wykonanie zadania itp.).
  4. zajęcia sportowe dodatkowe – 10 pkt (raz na semestr) – raz na semestr Nauczyciel w-f wstawia punkty Uczniom, którzy uczęszczają na zajęcia sportowe dodatkowe (musi być potwierdzenie pisemne)
  5. test sprawności – 4 pkt (za każdy test) – po każdym przeprowadzonym teście sprawności fizycznej, Nauczyciel w-f wstawia punkty Uczniom, którzy uzyskali wybitny wynik na tle klasy lub szkoły.

Dodatkowe informacje:

  • W każdym miesiącu na tablicy przy hali sportowej, będzie wywieszona lista uczniów z największą ilością punktów.
  • Dla „Sportowca roku przewidziana jest nagroda rzeczowa ufundowana przez Dyrektora Szkoły SP Świątki i UKS Junior Świątki.

Sportowiec roku - plakat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*