Regulamin konkursu fotograficznego „Z książką mi do twarzy”

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka i świetlica Szkoły Podstawowej w Świątkach.
 2. Celem konkursu jest:
  • popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu;
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej;
  • promocja działalności biblioteki i świetlicy;
  • wizualizacja pasji czytania, miłości do książek.
 3. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2020 roku i trwać będzie do 30 czerwca 2020 roku.
 4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej;
  • Konkurs polega na wykonaniu fotografii, której tematem jest osoba „przyłapana” na czytaniu książki, czyli zdjęcie powinno być ciekawe i niekonwencjonalne;
  • Do konkursu mogą być zgłoszone 2 zdjęcia jednego autora w formie elektronicznej: nazwisko, imię, klasa (np. Nowak Anna 4a);
  • Zdjęcie należy wysłać na konto BIBLIOTEKA I ŚWIETLICA SP ŚWIĄTKI w Messengerze do 30 czerwca 2020 roku.
  • O wynikach konkursu uczniowie zostaną poinformowani we wrześniu. Ewentualnym laureatom z klas 8 nagrody dostarczymy pocztą.
 5. KRYTERIA OCENY:
  • Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę:
  • Jakość techniczną wykonania fotografii (np. ostrość),
  • Samodzielność pomysłu i wykonania,
  • Zgodność z tematem,
  • Oryginalność pracy.
 6. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  • uczniowie klas I-III
  • uczniowie klas IV-VI
  • uczniowie klas VII-VIII
 7. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
 8. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.
 9. Fotografie wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie oraz na stronie szkoły
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!
Renata Domin
Ludmiła Błażewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*