„Pan Tadeusz” Quest

Uczniowie klas ósmych zakończyli realizację projektu z lekturą szkolną “Pan Tadeusz”.

Wspierani przez swoich nauczycieli mieli do wykonania zadania indywidualne i grupowe, które rozwijały kompetencje kluczowe i kształtowały umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami TIK.

Redagowali ofertę matrymonialną Telimeny, opracowywali menu na uroczystą kolację w Soplicowie, w imieniu Jacka Soplicy przekonywali Stolnika, by pozwolił mu na małżeństwo z Ewą Horeszkówną.

Nie obce im były trendy ówczesnego dizajnu, bo wcielając się w projektantów nakrywali do stołu i przygotowywali pokaz mody prezentujący stroje mieszkanek Soplicowa.

Zadaniem kończącym projekt było zaprojektowanie tapety smartfona wybranej postaci z „Pana Tadeusza”, która oddawałaby jego charakter i przyzwyczajenia.

Agnieszka Miąsko
Anna Twardowska-Brzózka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*