Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”

Od października 2022 nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Gramy Zmysłami”.

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:

  1. Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
  2. Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
  3. Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
  4. Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
  5. Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
  6. Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej wykonały pierwsze zadanie pt. „Sensoryczny spacer”. Podczas wspólnej zabawy na świeżym powietrzu uczniowie mieli za zadanie usłyszeć, zobaczyć, poczuć więcej oraz zabrać ze sobą do szkoły jedną rzecz, którą będą mogli zmieścić w dłoni. Po spacerze każdy uczeń prezentował przyniesione „skarby”, starając się podać jak najwięcej szczegółów go opisujących. Podczas rozmowy dzieci opowiadały o tym co usłyszały, zobaczyły i jak się czuły oraz porównywały przeniesione przez siebie znaleziska.

Więcej zdjęć z wykonania pierwszego zadania w szkolnej galerii.

Dobrego dnia 🙂
Renata Domin, Kinga Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*