Mini poradnik wyborcy

W związku z corocznymi wyborami przewodniczącego i członków Rady Samorządu Uczniowskiego, stworzyliśmy mini poradnik, w którym przypominamy, jak przebiegają wybory oraz jak poprawnie głosować!

 1. Pierwszym krokiem rozpoczynającym wybory do RSU, jest ogłoszenie Harmonogramu Wyborów, czyli szczegółowego planu wydarzeń wraz z datami poszczególnych etapów
 2. Następnie pośród uczniów klas VI wybiera się skład Komisji Skrutacyjnej, do której wchodzą także wychowawcy klas VI. Komisja czuwać ma nad prawidłowym przebiegiem wyborów oraz dokonać liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
  Niestety członkowie Komisji nie mogą brać czynnego udziału w wyborach!
 3. Samorządy klasowe po dwóch kandydatów na członków RSU, a kandydaci na przewodniczącego zbierają na listach głosy poparcia, by móc wziąć udział w kandydowaniu.
 4. Ogłasza się listy kandydujących na członków i przewodniczącego RSU.
 5. Po ogłoszeniu list rozpoczyna się kampania wyborcza, trwająca 2-3 dni, podczas której kandydaci próbują przekonać do siebie swoich wyborców.
 6. Po zakończeniu kampanii – nadchodzi dzień głosowania!
  Biorą w nim udział tylko uczniowie klas IV-VI.
 7. W dniu głosowania, uczeń-wyborca otrzymuje dwie karty do głosowania. Na pierwszej znajdują się imiona i nazwiska kandydujących na członków, na drugiej kandydaci na przewodniczącego RSU.
 8. Pamiętajcie! Głosowanie odbywa się poprzez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata! Na każdej z kart do głosowania może znaleźć się tylko po jednym krzyżyku! Poniżej znajdziecie obrazki z prawidłowym oraz nieprawidłowym wypełnieniem kart.
 9. Po skończonym głosowaniu, Komisja Skrutacyjna dokonuje liczenia głsów, sporządza protokoły głosowania i ogłasza wyniki wyboów.

Prawidłowe i nieprawidłowe wypełnianie kart do głosowania.

Poprawna karta
Poprawna karta
Niepoprawna karta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*