Lekcja otwarta języka angielskiego

W dniu 20.05.2022 r. w ranach wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą zdobytą podczas obserwacji lekcji w szkole w Hiszpanii oraz w czasie kursu metodycznego realizowanych w ramach projektu POWER „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Nauczycielki języka angielskiego p. Paulina Oworuszko i p. Lidia Wojtera przeprowadziły lekcję otwartą w klasie VII b .Na zajęciach ćwiczono umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej i pisemnej. Uczniowie wyrażali swoje plany, intencje i zamiary w formie pierwszego trybu warunkowego. W czasie zajęć wykorzystano aplikację PLICKERS do podsumowania pracy na lekcji.

Paulina Oworuszko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*