Szanowni Państwo!

Uczniowie, rodzice, dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Świątkach im. Majora Henryka Sucharskiego zwracają się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie szczytnego celu, w postaci zbiórki środków finansowych z przeznaczeniem na budowę przyszkolnego placu zabaw dla naszych dzieci.

Cieszymy się, że nasze dzieci mogą uczyć się i spędzać czas w miejscu, gdzie czują się ważne i bezpieczne. Cała szkoła, niezastąpione grono pedagogiczne oraz kadra pracownicza, zapewniają im poczucie bezpieczeństwa i atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania. Naszym dzieciom brakuje tylko placu zabaw. Każdego dnia, przekraczając próg szkoły, widzimy duży teren dookoła szkoły, który świeci pustkami. Ponieważ czujemy się współodpowiedzialni za szkołę, jej teren, atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu przez nasze dzieci pragniemy stworzyć przy naszej szkole plac zabaw, w którym zainstalujemy zjeżdżalnię, bujawkę, karuzelę! A może coś więcej …?

Założona zbiórka pozwala nam wpływać w sposób bezpośredni na kształtowanie najbliższego otoczenia naszych dzieci. Ponadto wierzymy, że dzięki zbiórce przyczynimy się do kształtowania pięknego i estetycznego wyglądu naszej szkoły.
W realizację przedsięwzięcia wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na duże koszty, bez pomocy ludzi dobrej woli będzie on trudny do zrealizowania.

Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą do Was drodzy darczyńcy o wsparcie naszego przedsięwzięcia. Wierzymy, że Wasza pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację całej społeczności szkolnej.

Wpłat dokonywać można bezpośrednio na konto Rady Rodziców z dopiskiem „plac zabaw”
Nr konta: 54 8857 1025 3001 0000 0130 0002
lub poprzez link do zbiórki: https://zrzutka.pl/nsy9v4

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy!!!