Dnia 11 października 2019 roku – na uroczystym apelu – uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar Szkoły i zostali pasowani na uczniów przez p. Dyrektor Agnieszkę Miąsko. Tym samym uczynili zadość tradycji szkolnej i stali się pełnoprawnymi członkami wspólnoty uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Świątkach.

Świadkami tego ważnego i niezwykłego wydarzenia byli uczniowie klas II-VIII, nauczyciele, rodzice, opiekunowie i zaproszeni goście, w tym Wójt Gminy Świątki p. Sławomir Kowalczyk, Skarbnik Gminy Świątki p. Dobrosława Sztajnborn, p. Anna Klewiado radna powiatu olsztyńskiego, przewodniczący Rady Gminy Świątki p. Franciszek Płotnikowski, kierownik Gminnej Biblioteki p. Halina Kirjew oraz grupa przedszkolaków, która w ten sposób pożegnała swoich niedawnych jeszcze kolegów i koleżanki. Uroczystość ślubowania zakończyła się wręczeniem skromnych podarunków dla „pierwszaków”, by pamięć o tym dniu jak najdłużej pozostawała w ich wspomnieniach. Podarunki wręczyli Wójt Gminy Świątki wraz z przewodniczącym Rady Gminy Świątki, p. Anna Klewiado oraz przedszkolaki i koledzy i koleżanki z klasy II.

Druga część apelu poświęcona była nadchodzącemu Dniu Edukacji Narodowej. W tej części uroczystości p. Sławomir Kowalczyk wręczył nagrody Wójta Gminy Świątki p. Agnieszce Miąsko, p. Monice Sikorskiej, p. Dorocie Szczerbie oraz dwóm nauczycielkom przedszkola. Następnie pani dyrektor Agnieszka Miąsko, wręczyła nauczycielom nagrody Dyrektora Szkoły.

Zdjęcia ze ślubowania dostępne są w szkolnej galerii.