W dniach 18-22 listopada 2019 roku, w ramach realizacji programu „Trzymaj Formę”, podejmiemy w naszej szkole działania związane z kształtowaniem prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Harmonogram działań:

  1. Projekt Food Team – w ramach projektu 2-3 osobowe zespoły przygotują do degustacji, wylosowanym klasom, zdrowe przekąski, napoje lub desery. Zespoły zgłaszają się do Weroniki Rybak do 13 listopada 2019 roku. Losowanie klas odbędzie się 14 listopada 2019 roku w pracowni biologicznej na pierwszej, długiej przerwie.
  2. Konkurs Filmowy „Uczeń gotuje”. Filmy dostarczamy do pani Pauliny do dnia 30 listopada 2019 roku. Wręczenie nagród 4 grudnia 2019 roku.
  3. Na zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania, opiekuńczych, bibliotecznych i godzinach wychowawczych będzie podejmowana tematyka dotycząca zasad prawidłowego odżywiania i codziennej aktywności fizycznej.
  4. W bibliotece szkolnej zorganizowana będzie wystawa książek kulinarnych.

Uczniowie przygotowujący Projekt Food Team otrzymują +30 pkt z zachowania, a dla uczniów biorących udział w konkursie filmowym przewidziane są, oprócz +30 pkt z zachowania, również nagrody rzeczowe w postaci sprzętu małego AGD.

Organizatorzy: RSU, świetlica szkolna, biblioteka szkolna, pedagog szkolny