W tym roku nasza szkoła po raz pierwszy aktywnie włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Działajmy razem”. Inicjatywę uczestnictwa w obchodach DBI zgłosiliśmy na stronie https://www.saferinternet.pl/.

Tak zaczęliśmy

Dnia 4 lutego 2019 roku rozpoczęliśmy szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, podczas których we wszystkich klasach prowadzono lekcje i pogadanki na temat zagrożeń w sieci. Internet jest obecny stale w życiu dzieci i młodzieży. Korzystamy z niego, wykorzystując różnego rodzaju urządzenia. Daje nam wiele możliwość. Za jego pomocą możemy np.: kontaktować się z innymi, rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się nowych rzeczy, czy też relaksować się. Rozmawiano też o tym, jak należy zachowywać się w Internecie, jak korzystać z niego mądrze, tak by nie wpaść w internetowe tarapaty.

Uczniowie przygotowali też wystawę plakatów dotyczących zagrożeń w Sieci, zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu.

Tak kontynuowaliśmy

Klasa IV c i jej wychowawczyni

26 i 27 lutego 2019 r. podczas godziny wychowawczej w klasie IV c i zajęć świetlicowych w klasach V c i IV a p. Kamila Strzelec-Sulżycka przeprowadziła zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

Jak sama przyznała, jej motywy były oczywiste! Chciała, by każdy uczeń po zajęciach, znał różnicę między komunikacją prywatną a publiczną, potrafił wskazać zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu i wymienił zasady, którymi należy się kierować aby ustrzec się przed tymi zagrożeniami.

Zajęcia podzielone były na trzy części. W pierwszej uczniowie mogli doświadczyć, co czuliby, gdyby wiadomości, które ostatnio wrzucili do sieci zostały udostępnione ich rodzicom, nauczycielom, sąsiadom, kolegom ze szkoły (wszystkim i na zawsze).

W kolejnej części zajęć uczniowie ustalali różnice pomiędzy komunikacją publiczną, a prywatną.

Trzecia część zajęć polegała na pracy w grupach. Uczniowie zapoznawali się z różnymi sytuacjami i podawali rozwiązania kłopotliwych sytuacji. Na koniec uczniowie określali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Klasa IV c ustalone zasady spisała na arkuszu papieru, po czym je podpisała, obiecała przestrzegać i zawiesiła jako gazetkę klasową.


Klasa I b i jej wychowawczyni

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w klasie I b p. Sylwia Wal-Mięszała przeprowadziła zajęcia, które miały na celu uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa jakie czyhają na nie w Internecie oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci.

Podczas zajęć bardzo pomocna okazała się książka „Dzieci w sieci dobrych manier” Zofii Staniszewskiej, która jest przewodnikiem po internetowym życiu. Książka ta w przystępny i zabawny sposób zgłębia tajniki etykiety w sieci, zajmując się kulturą wpisów na portalach społecznościowych, blogach oraz użytkowaniem smartfonów i tabletów. Porusza temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w Internecie.

Na zajęciach z edukacji informatycznej, uczniowie poznali strony internetowe, które warto odwiedzać (np. Matzoo, czy PisuPisu).

Jako podsumowanie zajęć, uczniowie stworzyli plakat propagujący zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Ponadto na korytarzu szkolnym utworzono gazetkę ścienną, zawierającą najważniejsze porady i przestrogi dla najmłodszych Internautów.

Koniec wieńczy dzieło

Ostatnim etapem obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole było przygotowanie przez uczniów klasy III a i III b przedstawienia pt. „Bezpieczny Internet”, pod opieką artystyczną pani Urszuli Morgiewicz, pani Joanny Skrzypkowskiej i pani Ludmiły Błażewicz. Scenografię wykonała pani Renata Domin i pani Kinga Kowalska. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z klas I – IV.

Występ uczniów łączył w sobie fragmenty bajek dla dzieci, w które wpleciono informacje, jak należy zachowywać się podczas zabawy z komputerem, Internetem, jak nie należy korzystać z Internetu.

Zwracano uwagę na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz jakie mogą być niebezpieczne konsekwencje lekkomyślnego korzystania z gier i zabaw w Sieci. Przedstawiono też zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Podano uczniom adresy bezpiecznych stron Internetowych oraz stron, gdzie można uzyskać pomoc.

Więcej zdjęć z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu dostępne jest w szkolnej galerii.