W dniach 30.06-02.07 2010 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Świątki zorganizowało spotkanie uczniów szkół z Rosji i Polski w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Światkach.

Zostały przeprowadzone zajęcia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne i regionalne.

Program pobytu:

30.06.2010

Powitanie gości i zakwaterowanie – Szkoła Podstawowa w Świątkach – Rozdanie uczestnikom broszury informacyjnej o projekcie i programie spotkania z zamieszczona informacja o głównym sponsorze którym jest Starostwo Powiatowe w Olsztynie oraz organizatora SIL w Gminie Świątki a także współorganizatora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Świątkach i Nadleśnictwa Dobrocin.

 • Obiad – Szkoła Podstawowa w Świątkach
 • Udział w konkurencjach sportowych – piłka nożna, piłka ręczna – wręczenie dyplomów pamiątkowych z zamieszczonym logo Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz pozostałych współorganizatorów.
 • Wyjazd na ognisko integracyjne do leśnictwa Włodowo:
 • Nadleśnictwo Dobrocin
 • Powitanie przez pracownika Lasów Państwowych pana leśniczego Leśnictwa Włodowo Jacka Pacho – wysłuchanie prelekcji na temat ,,Lasy i ochrona przyrody na terenie Starostwa Powiatowego Olsztyn w szczególności ternu Gminy Świątki.
 • Pieczenie kiełbasek, zabawy integracyjne, prezentacja narodowych z pieśni nauką hymnu ,, O Warmio moja miła”
 • Kolacja
 • Dyskoteka
 • Nocleg – Szkoła Podstawowa w Świątkach

1.07.2010

 • Śniadanie- Szkoła Podstawowa w Świątkach
 • Wyjazd do Gietrzwałdu Olsztynka i Olsztyna:
 • Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku,
 • Obiad – Olsztynek ( Karczma Świętojańska)
 • Wyjazd na basen do Dobrego Miasta
 • Kolacja- Dobre Miasto
 • Powrót do Świątek
 • Czas wolny integracja młodzieży polskiej i rosyjskiej.
 • Dyskoteka

2.07.2010

 • Śniadanie
 • Zamek olsztyński z Muzeum Kopernika.
 • Obiad – Olsztyn ,,Dziupla”
 • Pożegnanie

Cele współpracy:

 • budowanie właściwych sąsiedzkich relacji między narodami,
 • poznawanie realiów życia dzieci i młodzieży, rówieśników, z obwodu kaliningradzkiego,
 • poznawanie i wspólne rozwijanie własnych pasji i zainteresowań,
 • integrowanie się młodego pokolenia poprzez sport i imprezy integracyjne,
 • poznawanie historii i dziedzictwa narodowego obu krajów,
 • wymiana doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych,
 • aktywizowanie młodzieży szkolnej, wskazywanie różnych możliwości rozwoju i osiągania satysfakcji,
 • współpraca w różnych dziedzinach w ramach organizacji szkolnych, kółek i stowarzyszeń,
 • organizowanie wycieczek krajoznawczych,
 • poznawanie różnych dziedzin kultury i dzieł wybitnych twórców,