Kuratorium Oświaty w Olsztynie w miesiącu lutym i marcu 2019 roku organizuje spotkania z rodzicami przyszłych absolwentów klas VIII szkół podstawowych, podczas których przybliży rodzicom szczegółowe informacje na temat:

  • rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych,
  • egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku,
  • wyników ankiety uczniów „Szkoła moich marzeń”,
  • wniosków ze spotkań z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w powiecie olsztyńskim.

Zebrania z rodzicami zaplanowano w poszczególnych szkołach i terminach wskazanych w Kalendarzu spotkań o godzinie 1600. Rodzice mogą wybrać miejsce spotkania spośród wskazanych w Kalendarzu.

Do pobrania: Kalendarz spotkań (PDF)