Szkoła Podstawowa w Świątkach

Strona Szkoły – informacje dla uczniów i rodziców, plany lekcji, podręczniki.

Plany lekcji

Zawartość aktualizowana 1 kwietnia 2020 roku. Plan lekcji obowiązujący od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 w II okresie roku szkolnego 2019/2020.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie!

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał zmieniony plan lekcji. Dodatkowe szczegółowe informacje przekażą nauczyciele przedmiotów.

Nazwa załącznika Format pliku
Plan lekcji w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły [aktualizacja 02.05.2020] PDF

Pojęcia:

  • lekcja on-line – zajęcia prowadzone przez nauczyciela z uczniami za pomocą narzędzi do wideorozmów lub rozmów głosowych; każda lekcja rozpoczyna się zgodnie z godziną rozpoczęcia lekcji, natomiast mogą one trwać od 15 do 30 minut w zależności od przedmiotu; rekomendowanym programem do lekcji on-line jest program Skype.
  • praca własna (kształcenie wyprzedzające) – aktywne organizowanie wiadomości w procesie samodzielnego zbierania informacji, a także przez poszukiwanie odniesień we własnej wiedzy dotychczasowej. Uczniowie, aby zrozumieć nowy materiał, używają wcześniejszej wiedzy, poszukują w pamięci informacji i doświadczeń, które pozwolą im na zrozumienie nowego materiału i nadanie mu znaczenia; nauczyciele mogą przesyłać materiały do samodzielnej pracy za pomocą dziennika elektronicznego Synergia Librus, poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, aplikacji Skype, platformy dla szkół i uczelni GSuite, wirtualnych dysków, komunikatorów ustalonych przez nauczyciela i rodzicami.
  • konsultacje indywidualne lub zbiorowe – czas nauczyciela, który jest przeznaczony dla ucznia lub grupy uczniów, jeśli zajdzie potrzeba wyjaśnienia pewnych zagadnień, w edukacji wczesnoszkolnej konsultacje to także czas na rozmowę rodzica z nauczycielem.

Każda lekcja rozpoczyna się o wskazanej godzinie:

Godzina Kolejna lekcja
800 1 lekcja
855 2 lekcja
950 3 lekcja
1050 4 lekcja
1150 5 lekcja
1245 6 lekcja
1340 7 lekcja
1435 8 lekcja

Theme by Anders Norén