Zapraszamy uczniów klas I, II, III do udziału w VIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Prace plastyczne należy wykonać na papierze formatu A3 techniką dowolną (mogą być wykonane w formie komiksów i plakatów) i dostarczyć do wychowawczyń klas do 30 marca 2018 roku. Nie należy rolować i oprawiać prac.

Spośród wykonanych prac plastycznych szkolna komisja wybierze po 5 prac w każdej grupie wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III) i prześle je do następnego etapu konkursu.

Cele konkursu:

  • rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
  • podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń z jakimi mogą się spotkać na drodze, w domu podczas nieobecności rodziców oraz podczas korzystania z Internetu.

Pobierz regulamin konkursu (DOC).