Drodzy Mieszkańcy Gminy Świątki!

Zachęcam do rejestrowania się na portalu e-Usługi Urzędu Gminy Świątki https://euslugi.swiatki.pl.

Specjalnie dla Państwa wygody, mając na uwadze uproszczenie procedur związanych z aktualizacją bieżących opłat na rzecz gminy, utworzono centralną platformę e-usług mieszkańca, która integruje wszystkie dane i informacje o świadczonych e-usługach przez ePUAP, jak i spersonalizowane dane podatkowe.

Jest to główny system funkcjonalny z punktu widzenia mieszkańca, działający na styku Klient-Urząd. Dzięki niemu mają Państwo dostęp do wszystkich produktów wytworzonych w ramach projektu.

W szczególności portal zawiera:

  1. Opisy wszystkich usług świadczonych przez urząd na platformie ePUAP, z których mieszkaniec może skorzystać w sposób elektroniczny.
  2. Możliwość śledzenia postępu swoich prac.
  3. Podgląd swoich, spersonalizowanych danych o należnościach i zobowiązaniach z tytułu podatków i opłat lokalnych.
  4. Możliwość dokonania płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych.
  5. Możliwość otrzymywania powiadomień e-mail, jak i sms.

Usługa dostępna poprzez stronę: https://euslugi.swiatki.pl

Zależy nam na jak największej liczbie osób, które się zalogują i utworzą własne konto. Jest to bardzo proste i wygodne dla mieszkańców.

Wójt Gminy Świątki
Sławomir Kowalczyk

Do pobrania – Informatyzacja e-usługi