Terminarz przeprowadzenia sprawdzianu na rok 2016

Ustalone przez Dyrektora CKE. Źródło: Terminarz CKE

Data Godzina Co
5 kwietnia 2016 (wtorek) 9.00
11.45
Sprawdzian część 1. język polski i matematyka
Sprawdzian część 2. język obcy nowożytny
2 czerwca 2014 (czwartek) 9.00
11.45
Sprawdzian część 1. język polski i matematyka
Sprawdzian część 2. język obcy nowożytny

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Pozycje niniejszego kalendarza dotyczą jedynie szkoły podstawowej. Pełna wersja kalendarza – MEN Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Wydarzenie Termin
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2015 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2015 – 31.12.2015
Ferie zimowe: 25.01.2016 – 07.02.2016
województwo warmińsko-mazurskie
Wiosenna przerwa świąteczna 24-29.03.2016
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 5 kwietnia 2015
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
w szkołach podstawowych
14.10.2015
21.03.2016
05.04.2016
02.05.2016
27.05.2016
01.06.2016
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2016 r.
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.