Terminarz przeprowadzenia sprawdzianu na rok 2015

Ustalone przez Dyrektora CKE. Źródło: Terminarz CKE

Data Godzina Co
1 kwietnia 2015 (środa) 9.00
11.45
Sprawdzian część 1. język polski i matematyka
Sprawdzian część 2. język obcy nowożytny
1 czerwca 2014 (poniedziałek) 9.00
11.45
Sprawdzian część 1. język polski i matematyka
Sprawdzian część 2. język obcy nowożytny

Kalendarz roku szkolnego 2014/20145

Pozycje niniejszego kalendarza dotyczą jedynie szkoły podstawowej. Pełna wersja kalendarza roku szkolnego 2014/2015 MEN Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Wydarzenie Termin
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2014 r.
Zimowa przerwa świąteczna 22.12.2014 – 01.01.2015
Ferie zimowe: 26.01.2015 – 08.02.2015
województwo warmińsko-mazurskie
Wiosenna przerwa świąteczna 02-07.04.2015
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 1 kwietnia 2015
Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
w szkołach podstawowych
14.10.2014
02.01.2015
05.01.2015
01.04.2015
01.06.2015
05.06.2015
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2015 roku
Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2015 roku