Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez:

  • (89) 616 98 83, (89) 616 92 31, (89) 616 92 31, (89) 616 92 32;
  • (89) 616 98 22;
  • marek.krygier@swiatki.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.