Uczniowie klas I-III – wraz z wychowawczyniami – przystąpili do ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem „Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj” prowadzonej przez Fundację „Dbam o Mój Zasięg”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci.

Uczniowie otrzymali świąteczne kartki, wydane przez fundację, które należy wypisać i zaadresować do osób bliskich, samotnych lub chorych. Kartki można wysłać za pośrednictwem poczty lub wręczyć osobiście.

Zachęcamy także rodziców do aktywnego włączenia się do naszej akcji.

Szkolny koordynator kampanii: Sylwia Wal-Mięszała