Harmonogram prac zespołów rady pedagogicznej w dniach 26.08.2019 – 30.08.2019 r.

Data Godzina Czynności
26.08.2019
pon.
800-1300 Prace Rady Pedagogicznej nad:

  1. Planem pracy szkoły
  2. Koncepcją pracy szkoły
  3. ewaluacją Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
27.08.2019
wt.
800-1045

1100-1300

1315-1415

Prace zespołów przedmiotowych nad wynikami egzaminów zewnętrznych

Szkolenie – Mutyzm (wszyscy nauczyciele)

Szkolenie – Mutyzm (pedagog, nauczyciele uczący w kl. IV)

28.08.2019
śr.
800-1200 Rada podsumowująca – wnioski z nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnym 2018/2019
29.08.2019
czw.
900-1400 Szkolenie – Pomoc przedmedyczna
30.08.2016
pt.
800-1200 Zebranie rady pedagogicznej: organizacja roku szkolnego 2019/2020