Dostęp do dziennika elektronicznego

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach informuje, że od 9 lutego 2015 roku wprowadziliśmy dziennik elektroniczny. Aby korzystać z informacji w nim zawartych, dostępnych dla ucznia i rodzica, musicie Państwo otrzymać od nas kody dostępu. Kody dostępu do kont trzeba odebrać osobiście i pokwitować odbiór. Można je odbierać w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 700-1430 oraz […]

Czytaj więcej

Występ na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach

13 grudnia 2014 roku wystąpiliśmy w Biesalu. Zostaliśmy zaproszeni na pierwszą rocznicę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Zaśpiewaliśmy kilka utworów, które wszystkim się podobały. Nie mogliśmy oprzeć się słodkościom-ciasta były pyszne. Dziękujemy panu Jackowi Kowalskiemu, który nas tam zaprosił oraz pani Annie Twardowskiej-Brzózce i pani Wiesławie Liszewskiej za przygotowanie do występu. A dla wszystkich wolontariuszy ze […]

Czytaj więcej

Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”

10 grudnia 2014 roku nasza szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły Przyjaznej Środowisku”, przyznawany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Na uroczystości, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Małdytach, szkołę reprezentowała pani dyrektor Agnieszka Miąsko, koordynator działań ekologicznych oraz nauczycielka przyrody pani Stanisława Staszewska-Gorąca i przedstawiciele uczniów Martyna Jurczak i Rafał Kur. Certyfikat jest przyznawany szkołom między innymi […]

Czytaj więcej